Administratie

Een financiële administratie bestaat uit, de uitgaande en inkomende facturen, de bankafschriften en indien aanwezig een kasboek. Daarnaast kunnen er zaken zijn, zoals kilometerregistratie en urenregistratie die belangrijk zijn om in uw administratie bij te houden.

Als wij uw financiële administratie verzorgen, vragen we u de stukken per maand, per kwartaal of per jaar aan te leveren, dit kan persoonlijk, per post of per mail, wat voor u het beste uitkomt. Vervolgens zullen wij de stukken inboeken in de boekhouding en de gevraagde aangiftes indienen, zoals voor de omzetbelasting of de winstbelasting.

Levert u per maand of per kwartaal uw administratie aan, krijgt u maandelijks een factuur van ons. Levert u het 1x per jaar in, dan ontvangt u een voorschotnota en een eindnota, nadat we met u een prijs afgesproken hebben. Zo weet u altijd waar u aan toe bent!

Indien gewenst kunnen we u een tussentijdse rapportage verstrekken, zodat u ook inzicht heeft in uw financiële positie en weet u hoe u ervoor staat.